Naar inhoud

OCMW

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) werkt autonoom, al bestaan er wel bestuurlijke banden met het gemeentebestuur. De voorzitter van het OCMW maakt ook deel uit van het college van burgemeester en schepenen. De ondersteunende teams van gemeente en OCMW zijn samengebracht in het nieuwe gemeentehuis.

 

OCMW's doen veel meer dan louter uitkeren van een leefloon aan mensen zonder inkomsten. Zo beheert het OCMW van Meerhout woonzorgcentrum De Berk en biedt zij diverse thuisdiensten aan. De maatschappelijk werkers zorgen voor juridisch advies, budgetbegeleiding of sociale tewerkstelling. Het OCMW werkt dan ook vaak met grote budgetten.

 

Meer informatie over OCMW Meerhout vind je op www.ocmwmeerhout.be