Naar inhoud
burgerzaken / bevolking

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 41
F 014 24 99 59
E-mail

burgerzaken / bevolking

De federale overheid verplicht elk gemeentebestuur om een bevolkingsregister bij te houden. Het team bevolking vervult deze opdracht. Je vindt in dit register gegevens terug over onder andere je persoon, gegevens over je afstamming, de burgerlijke staat, gegevens over identiteitskaarten, rijbewijzen enzovoort.

 

Vroeger werden al deze gegevens ingeschreven in uit de kluiten gewassen boeken. Tegenwoordig worden al deze gegevens ingevoerd in het Rijksregister. Het Rijksregister is ondertussen uitgegroeid tot een digitale databank waaraan nogal wat andere databanken, en niet de minst belangrijke, zich hebben vastgehecht. Voorbeelden hiervan zijn de Rijksdienst voor Pensioenen, de Dienst Inschrijving van Voertuigen (DIV) en de Sociale Kruispuntenbank. Deze laatste levert dan weer op haar beurt gegevens aan bijvoorbeeld de ziekenfondsen. Je merkt dat het Rijksregister een veelbetekenende basis vormt voor e-government.

 

De registratie van al die gegevens laat de medewerkers van dit team toe om tal van officiële documenten af te leveren zoals identiteitskaarten, paspoorten en rijbewijzen. Je kan bij deze medewerkers ook terecht voor onder andere allerhande attesten en het wettigen van handtekeningen.

 

Ook buitenlanders die in de gemeente komen wonen, komen voor het starten en de behandeling van hun verblijfsdossier bij dit team.

 

Verder staan deze medewerkers ook in voor de plaatselijke organisatie van de verkiezingen.

Nieuwsberichten

Je kunt hier terecht voor: