Naar inhoud

Relevante info op deze site

college van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is belast met het dagelijks beheer van de gemeente, de voorbereiding en uitvoering van de gemeenteraadsbeslissingen. De burgemeester krijgt daarenboven nog bijkomende verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld op het vlak van veiligheid en gezondheid.

 

De vergaderingen van het college zijn niet openbaar. De gemeentesecretaris woont de vergadering bij en zorgt voor het verslag, de voorbereiding en de uitvoering van de genomen beslissingen.

Het college van burgemeester en schepenen is een collegiaal orgaan. Dat betekent dat beslissingen gezamenlijk worden genomen en dat de verantwoordelijkheid samen wordt gedragen. Schepenen kunnen dus individueel geen beslissingen nemen.

 

Zitdagen van burgemeester en schepenen  

 

 naam  dag  uren  opmerking  
          
 Jos Engelen  maandag      van 17 tot 18 uur  

 Geen zitdag op data

 van de gemeenteraad.

 Informeer best vooraf op

 het nummer 014 24 99 20.

 Fons Hannes  donderdag

 van 10 tot 11 uur

 of op afspraak

 Informeer best vooraf op

 het nummer 014 24 99 20. 

 Jan Melis      maandag      op afspraak  
 Roger Verheyen  maandag  op afspraak  
 Luc Lievens    maandag  op afspraak  
 Nele Geudens  

 op afspraak