Naar inhoud

E-loket

Alle categoriëen

 • Aangifte adreswijziging - aankomst in de gemeente

  Als nieuwe inwoner van Meerhout moet je binnen 8 werkdagen hiervan aangifte doen bij het team burgerzaken. Je kan dit door persoonlijk langs te gaan of door het elektronisch aangifteformulier te gebruiken.

 • Aangifte adreswijziging - verhuis binnen de gemeente

  Als je je woonst overbrengt binnen de gemeente Meerhout, doe je aangifte bij het team burgerzaken. Dit kan je via brief, fax of e-mail. Dat moet persoonlijk gebeuren, want je identiteitskaart moet aangepast worden. Breng dus ook alle identiteitskaarten van je gezinsleden mee en het inschrijvingsbewijs van je voertuig(en).

  Je moet je aangifte doen binnen acht werkdagen nadat je je nieuwe woonst effectief betrokken hebt.


  Minderjarigen die voor de éérste keer alleen gaan verhuizen, moeten vergezeld zijn van de referentiepersoon of hun voogd.

 • Aangifte beroepswijziging

  Als je voor het eerst een beroep uitoefent of als je van beroep verandert, moet je dit verplicht persoonlijk aangeven bij de medewerkers van het team burgerzaken.

 • Aanvraag abonnement Meerhout Magazine

  Alle inwoners van Meerhout krijgen vijf maal per jaar Meerhout Magazine gratis in de bus.

   

  Woon je niet in Meerhout, maar ben je wel benieuwd naar wat er zich in onze gemeente afspeelt, abonneer je dan op ons magazine. Dit kan door dit formulier in te vullen en door te sturen. Het abonnementsgeld bedraagt 15 euro.

 • Aanvraag activiteiten

  Organiseer je een evenement? Vul dan deze verplichte aanvraag in. Let er ook op dat je in orde bent met de richtlijnen en veiligheidsmaatregelen bij evenementen.

 • Aanvraag gebruik gemeentelijk logo

  Organiseer je een activiteit in samenwerking met het gemeentebestuur? Dan kan je het gemeentelijk logo gebruiken in je communicatie. Hiervoor moet je schriftelijk of digitaal een aanvraag indienen.

 • Aanvraag infobundel startende zelfstandige

  Het gemeentebestuur heeft een infobundel samengesteld die je op weg helpt wanneer je een eigen zaak wil starten. Je kan de bundel gratis aanvragen.

 • Aanvraag inschrijving in de handels- en bedrijvengids

  Het gemeentebestuur biedt bedrijven en zelfstandigen de kans om zich bekend te maken via de gemeentelijke website www.meerhout.be.

  De inschrijving in de digitale gids is gratis.

 • Aanvraag uitleen feestmateriaal

  De gemeente Meerhout leent materiaal uit aan erkende verenigingen, die activiteiten organiseren en dit ook aanvragen via het aanvraagformulier activiteiten.

   

  Het materiaal werd onderverdeeld in feestmateriaal en sport- en spelmateriaal.

 • Aanvraag uitleen sport- en spelmateriaal

  De gemeente Meerhout leent materiaal uit aan erkende verenigingen, die activiteiten organiseren en dit ook aanvragen via het aanvraagformulier activiteiten.

   

  Het materiaal werd onderverdeeld in feestmateriaal en sport- en spelmateriaal.

 • Bewijs samenstelling gezin

  Het bewijs samenstelling gezin vermeldt alle personen die op hetzelfde adres ingeschreven zijn. Je krijgt dit document onmiddellijk.

   

  Je kan dit document via de toepassing 'Mijn dossier' thuis downloaden.

   

  Het enige wat je nodig hebt om gebruik te maken van de toepassing "Mijn Dossier" is een e-ID en een kaartlezer.

   

 • Bewijs van inschrijving

  Dit is een bewijs, waarbij de gemeenteoverheid bevestigt dat je aan een welbepaald adres in de gemeente ingeschreven staat.

   

  Je kan dit document via de toepassing 'Mijn dossier' thuis downloaden.

   

  Het enige wat je nodig hebt om gebruik te maken van de toepassing "Mijn Dossier" is een e-ID en een kaartlezer.

   

 • Bewijs van leven

  Met het levensbewijs toon je bij een instantie aan dat je nog in leven bent zonder dat je persoonlijk bij die instantie moet langsgaan.
  Je krijgt dit document onmiddellijk.

   

  Je kan dit document via de toepassing 'Mijn dossier' thuis downloaden.

   

  Het enige wat je nodig hebt om gebruik te maken van de toepassing "Mijn Dossier" is een e-ID en een kaartlezer.

   

 • Bewijs van nationaliteit

  De gemeenteoverheid bevestigt met dit document dat je de Belgische nationaliteit hebt. De gemeenteoverheid kan je dit document dan ook enkel afleveren als je de Belgische nationaliteit hebt. Als je een andere nationaliteit hebt, moet je voor dit document langsgaan bij de ambassade of consulaat van je land. Voor nuttige adressen surf je naar www.diplomatie.be.

   

  Je kan dit document via de toepassing 'Mijn dossier' thuis downloaden.

   

  Het enige wat je nodig hebt om gebruik te maken van de toepassing "Mijn Dossier" is een e-ID en een kaartlezer.

   

 • Klachtenformulier

  Ben je ontevreden over de werking van onze gemeente- of OCMW-diensten, breng ons dan op de hoogte via dit klachtenformulier. Wij behandelen je klacht met de grootste discretie. Dit formulier wordt automatisch doorgemaild aan de klachtenambtenaar die de betrokken dienst zal contacteren over het probleem.

  Voor een melding of suggestie is er een apart formulier.

 • Klachtenformulier BKO De Meerkatjes

  Ben je ontevreden over de werking van de buitenschoolse kinderopvang De Meerkatjes, breng ons dan op de hoogte via dit klachtenformulier. Wij behandelen je klacht met de grootste discretie. Dit formulier wordt automatisch doorgemaild aan de coördinator van de buitenschoolse kinderopvang.

   

 • Meldingsformulier

  Een melding is een signaal van een toestand waarbij een tussenkomst van een gemeente- of OCMW-dienst gewenst is.

  Een suggestie is een voorstel voor verbetering van de werking van een dienst.

  Vragen om informatie, petities, algemene klachten over het al dan niet gevoerde beleid of anonieme klachten worden niet als klacht behandeld.

  Meldingen en suggesties zijn geen klachten. Voor klachten bestaat een apart e-loketformulier.

 • Meldingskaart verkeersveiligheid en overlast

  Ondervind je problemen met verkeersveiligheid of -overlast? Dan kan je dat via deze meldingskaart doorgeven.

 • Spontane sollicitatie

  Heb je interesse in een job binnen de administratie van gemeente en OCMW Meerhout?

  Vul dan dit formulier in.

  Wanneer je later in aanmerking komt voor een vacature, neemt het team personeel contact met je op.

 • Wijziging gegevens handels- en bedrijvengids

  Zijn je gegevens gewijzigd? Vul dit formulier in en ze worden aangepast.