Naar inhoud

Meer info

Gemeentelijke Cultuurraad

De gemeentelijke Culturele Raad is een adviesraad. Hij groepeert verschillende socio-culturele verenigingen en verleent het gemeentebestuur advies over culturele zaken.
Om de zes jaar wordt de adviesraad opnieuw samengesteld en een nieuw bestuur verkozen.

De gemeentelijke cultuurraad is een adviesraad die op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief adviezen uitbrengt over alle aangelegenheden die te maken hebben met cultuurbeleid. Bovendien zorgt de cultuurraad voor coördinatie, overleg en samenwerking tussen de verschillende socio-culturele verenigingen.

Maar de cultuurraad doet meer. Zo is zij de drijvende kracht achter een aantal gemeentelijke cultuurprojecten, al dan niet in samenwerking met één of meer socio-culturele verenigingen. De afgelopen jaren werden het Nieuwjaarsconcert en de uitreiking van de cultuurprijzen georganiseerd.

Zowel verenigingen als individuele deskundigen kunnen lid worden van de cultuurraad.

Bestuur Culturele Raad 2013-2018

> Dirk Linten

    voorzitter
    adres: Del 3, Meerhout 
    GSM 0497 40 31 45 

> Willy De Ceulaer

    ondervoorzitter

> Hilde Janssens

    secretaris-penningmeester

> Jo Vandeperre

    bestuurslid

> Frans Maes

    bestuurslid

> Willie De Backer

    bestuurslid

> Hilde Rutten

    bestuurslid

> Jos Swinnen

    bestuurslid

> Jo Thys

    bestuurslid

> Willie De Backer

    bestuurslid

> Lutgard Hendrickx

    bestuurslid 

 

> Jo Dox

    bestuurslid

 

> Roger Mees

 

    bestuurslid