Naar inhoud

gemeenteraad

gemeenteraadsleden

De gemeenteraad bestaat uit 21 gemeenteraadsleden, waaronder de burgemeester en vijf schepenen. De gemeentesecretaris staat de gemeenteraad bij.


De gemeenteraad vergadert elke vierde maandag van de maand, tenzij dit een feestdag is. In juli en augustus is er geen gemeenteraad.
De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.

Ondermeer volgende onderwerpen komen ter sprake: het goedkeuren van het budget en de rekening, het stemmen van de gemeentebelastingen of toekennen van gemeentelijke toelagen, het kopen of verkopen van gebouwen, het goedkeuren van ontwerpen van wegen- en rioleringswerken.


 

Data gemeenteraadsvergaderingen 

In 2018 vergadert de gemeenteraad op:

 

  • maandag 22 januari
  • maandag 26 februari 
  • maandag 26 maart
  • maandag 23 april
  • maandag 28 mei
  • maandag 25 juni
  • maandag 24 september
  • maandag 22 oktober
  • maandag 26 november
  • maandag 17 december.

 

Openbare zittingen

De vergaderingen zijn openbaar, tenzij het over personen gaat. Dan vergaderen de gemeenteraadsleden achter gesloten deuren.
Je kunt dus als burger de gemeenteraad bijwonen, maar je hebt geen spreekrecht.


Dagorde en verslag

Klik hier om de dagorde en het verslag in te kijken.

 

Huishoudelijk reglement

Klik hier om het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad in te kijken.

 

Vergoedingen

De vergoedingen die de leden van de fracties krijgen voor de mandaten die ze bekleden in de samenwerkingsverbanden kan je hier raadplegen.

overzicht personeel