Naar inhoud

gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Elke gemeente moet een gemeenteraadscommissie oprichten die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente.

Deze commissie heeft als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoorbereidingen nodig is. De commissie kan altijd een beroep doen op deskundigen en belangstellenden.

 

De gemeenteraadscommissie bestaat uit 10 commissieleden, waaronder de commissievoorzitter. De commissiesecretaris staat de gemeenteraadscommissie bij.

 

Flor Boven: commissiesecretaris

Heidi De Wit (Open vld): commissielid

Mannu Dox (Vlaams Belang): commissielid

Jan Melis (CD): commissielid

Filip Monsieurs (n-va): commissielid

Jan Peys (sp.a): commissielid

Cris Rutten (sp.a): commissielid

Ingrid Sommen (CD): commissielid

Jos Tordoor (CD): commissievoorzitter

Roger Verheyen (CD): commissielid

Kenny Verhoeven (n-va): commissielid