Naar inhoud
algemeen directeur Flor Boven

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 23
F 014 24 99 57
E-mail

algemeen directeur Flor Boven

algemeen directeur Flor Boven

De algemeen directeur is de hoogste ambtenaar bij het gemeente- en ocmw-bestuur.

 

Samen met de administratie en in overleg met het managementteam, bereidt hij de dossiers voor die bestemd zijn voor de gemeenteraad, de ocmw-raad, het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau van het ocmw. De opmaak van de notulen van deze vergaderingen valt ook onder zijn verantwoordelijkheid.

 

Daarnaast is de algemeen directeur belast met de organisatie, coördinatie en leiding van alle gemeentelijke en de ocmw-teams.