Naar inhoud

Koninklijke Meerhoutse Fotoclub Meerhout

Focus Meerhout heeft tot doel, binnen de amateurkunsten, fotografie en aanverwante media als culturele activiteit en als creatieve vorm van vrijetijdsbesteding te bestendigen en bevorderen.

Focus organiseert tweewekelijks vergadering, telkens op maandag om 20 uur in het clublokaal boven de bibliotheek. Meer info kan je terug vinden op onze website.

Locatie

Lokalen 6 en 7 boven bibliotheek
Gasthuisstraat 29
2450 Meerhout

Contact

Davy Leysen Vroente 14 2440 Geel
M 0474 33 47 02