Naar inhoud

Hinder bij openbare werken

Helaas zorgen openbare werken vaak voor hinder. Er zijn echter een aantal wettelijke steunmaatregelen waar jij als handelaar of ondernemer gebruik van kan maken.

Hieronder vind je enkele voorbeelden.

 • Rentetoelage
 • Inkomenscompensatievergoeding
 • Waarborg hinder openbare werken
 • Bedrijf in moeilijkheden
 • Uitverkoop
 • Vrijstelling Sociale zekerheidsbijdragen
 • Uitstel betaling RSZ-bijdragen
 • Tijdelijke werkloosheid
 • Fiscale Maatregelen

 

 • Rentetoelage

http://www.vlaio.be/themas/hinder-bij-openbare-werken-rentetoelage

 

 • Inkomenscompensatievergoeding

http://www.meerhout.be/product.aspx?id=1050

 

 • Waarborg hinder openbare werken

http://www.vlaio.be/artikel/vlaams-niveau-waarborg-hinder-openbare-werken

 

 • Bedrijf in moeilijkheden

http://vlaanderenonderneemt.be/advies-en-begeleiding/uw-bedrijf-dreigt-moeilijkheden-te-geraken

 

 • Uitverkoop

Een verkoop onder deze benaming is toegelaten wanneer een bepaalde situatie (vb. wegenwerken) de versnelde verkoop van producten vereist. Meer info en voorwaarden:

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/Marktreglementering/Handelspraktijken/Uitverkoop/#.VzBXrOlf2Uk

 

 • Vrijstelling Sociale zekerheidsbijdragen

Wanneer je als zelfstandige in de problemen komt (bijvoorbeeld door openbare werken in de straat van uw onderneming), kan je een vrijstelling aanvragen. Vraag info aan je sociaal verzekeringsfonds.

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/leven_onderneming/oprichting/Demarches_entreprendre/Affiliation_caisse_assurances_sociales/#.VzBUXelf2Uk

 

 • Uitstel betaling RSZ-bijdragen

Als je als werkgever in tijdelijke betaalmoeilijkheden verkeert door overmacht zijn er regelingen mogelijk ivm. de bijdragen. Meer info en voorwaarden:

http://www.rsz.fgov.be/nl/home

 

 • Tijdelijke werkloosheid

Als je onderneming op een bepaald moment onvoldoende werk kan bieden aan de werknemers, kan

je de betrokken werknemers tijdelijk werkloos stellen. Meer info en voorwaarden:

http://www.rva.be/nl/werkgevers

 

 • Fiscale Maatregelen

Bij openbare werken kan je soms gunstmaatregelen aanvragen: gespreide betaling van de verschuldigde belastingen, vrijstelling van nalatigheidsintresten, uitstel betaling, terugbetaling voorafbetalingen, …. Meer info en voorwaarden:

http://financien.belgium.be/nl

Datum van het bericht: maandag 09 mei 2016
Alle nieuws