Naar inhoud

Meerhoutenaren zwemmen vanaf 1 april goedkoper in Geel

Het gemeentebestuur hecht belang aan zwemmen als sport, als nuttige en gezonde vrijetijdsbesteding, als gezinsuitstap, als competentie en als 'must' in functie van veiligheid. Zij wenst daarom zwemmen te stimuleren maar beschikt als kleine gemeente niet over de middelen om een openbaar zwembad te bouwen en uit te baten.

De gemeenteraad keurde op 27 februari 2017 het voorstel goed om een reductie van zwembeurten te voorzien voor zwembaden in de omliggende gemeenten en steden, die een prijsverschil hanteren voor inwoners en niet-inwoners.

 

 Geel:

Inwoner

Geel

Inwoner

Geel

Niet-inwoner

Geel

Niet-inwoner

Geel

Inwoner

Meerhout

vanaf 1 april

Inwoner

Meerhout

vanaf 1 april

1 zwembeurt

+18 jaar

1 zwembeurt

-18 jaar

1 zwembeurt

+ 18 jaar

1 zwembeurt

-18 jaar

1 zwembeurt

+18 jaar

1 zwembeurt

-18 jaar

3,40 euro

2,50 euro

4,10 euro

2,90 euro

3,40 euro

2,50 euro

                                                                                                    

Voortaan kunnen inwoners van Meerhout zwemmen in het stedelijk zwembad van Geel aan eenzelfde tarief als inwoners van Geel. Het gemeentebestuur draagt het verschil bij van 0,70 euro/volwassene (+18 jaar)

en 0,40 euro/kind (-18 jaar).

 

De reductie is enkel mogelijk voor losse tickets en niet voor abonnementen of 20- en 10-beurtenkaarten!

 

PROCEDURE:

Meerhoutenaren kunnen vanaf 1 april 2017 zwemtickets voor het stedelijk zwembad van Geel aankopen

aan de balie in het gemeentehuis van Meerhout aan het tarief van 3,40 euro/volwassene/zwembeurt

en 2,50 euro/kind/zwembeurt.

 

Het aangekochte zwemticket moet aan de balie van het zwembad in Geel worden ingeruild voor een digitale inkombadge.

 

 

 Mol:

Inwoner

Mol

Inwoner

Mol

Niet-inwoner

Mol

Niet-inwoner

Mol

1 zwembeurt

volwassene

1 zwembeurt

kind

1 zwembeurt

volwassene

1 zwembeurt

kind

2,30 euro

1,80 euro

2,30 euro

1,80 euro

 

In Mol is er "nog" geen opsplitsing voor inwoners en niet-inwoners voor losse tickets.

 

Het huidige zwembad blijft nog open tot en met april 2018.

Daarna start van de bouw van een nieuw (privaat) zwembad.

In het nieuwe zwembad zal er wel een prijsverschil komen voor inwoners en niet-inwoners.

Een reductie op zwembeurten in Mol kan dan mogelijk ook worden ingevoerd.

 

 

  Tessenderlo:

Inwoner

Tessenderlo

Inwoner

Tessenderlo

Niet-inwoner

Tessenderlo

Niet-inwoner

Tessenderlo

1 zwembeurt

volwassene

1 zwembeurt

kind

1 zwembeurt

volwassene

1 zwembeurt

kind

2,50 euro

1,75 euro

2,50 euro

1,75 euro

 

In Tessenderlo is er geen opsplitsing voor inwoners en niet-inwoners voor losse tickets.

Datum van het bericht: zaterdag 01 april 2017
Alle nieuws