Naar inhoud

Participatietraject 'Rondom Meerhout' mondt uit in ambitieuze nota 'Graag Traag'

participatie Rondom Meerhout

Op dinsdag 24 oktober kwamen de deelnemers van het participatietraject 'Rondom Meerhout' voor een laatste keer samen om zich te buigen over de mobiliteit in onze gemeente.

Na de twee participatieavonden in november 2016 en januari 2017, richtte het gemeentebestuur een vijfkoppige werkgroep op van ambtenaren en experten op vlak van mobiliteit die een antwoord moest bieden op de wensen van de deelnemers. Tijdens de terugkoppelingsavond op 24 oktober werd de nota 'Graag Traag' gepresenteerd door deze werkgroep.

 

Graag traag

De nota is een aanzet voor het toekomstige mobiliteitsplan, een zogenaamde blauwdruk. Het licht de begrippen verplaatsings-, vervoers- en verkeersmarkt toe en gaat dieper in op de maatregelen voor stappers, trappers, auto- en vrachtvervoer om de doelstellingen die de werkgroep formuleerde te kunnen waarmaken. Deze doelstellingen sluiten naadloos aan op de conclusies die de deelnemers eerder al formuleerden tijdens de participatiemomenten. Nadien konden de deelnemers in verschillende groepen van gedachten wisselen over deze presentatie.

 

Toekomst

24 oktober was het sluitstuk van het eerste grote participatietraject in onze gemeente. Het is georganiseerd door het gemeentebestuur in samenwerking met participatie-bureau Levuur (gekend van kleine én grote burgerparticipatieve trajecten zoals G1000), het Agentschap Wegen en Verkeer provincie Antwerpen en het departement mobiliteit en openbare werken van de Vlaamse overheid.

 

Het gemeentebestuur is erg blij met de onverwacht grote opkomst tijdens de avonden, maar vooral met de inbreng van de deelnemers. Er werd op een serene manier gediscussieerd over een onderwerp dat iedereen aanbelangt, maar waarvan niet iedereen de impact van bepaalde maatregelen kan inschatten. Toch zijn er verregaande resultaten bereikt: vijf belangrijke ambities werden geformuleerd door de aanwezige Meerhoutenaren. Deze ambities waren de aanzet voor een uitgebreide nota 'Graag Traag'. Deze nota is echter niet het eindpunt, maar vormt de basis voor het mobiliteitsplan dat in de nabije toekomst door een studiebureau zal worden uitgewerkt.

 

De presentatie van de nota en andere documentatie kan je hieronder downloaden.

 

Datum van het bericht: maandag 06 november 2017
Alle nieuws