Naar inhoud

Meerhout tekent masterplan schoolsite Centrum uit

terrein Eikenboomlaan

Het kriebelt bij de Meerhoutse scholen: Meerhout telt een toenemend aantal scholieren en niet alle schoolgebouwen kunnen deze toename aan of zijn infrastructureel niet meer toereikend om kwalitatief onderwijs te kunnen bieden. De drie onderwijsnetten die in Meerhout vertegenwoordigd zijn, willen doordacht te werk gaan en grondig nadenken over hun onderwijsbeleid, alvorens met renovatie- of nieuwbouwwerken te starten.

Gesprekken met de twee andere onderwijsnetten

Kleuters en lagereschoolkinderen kunnen in Meerhout terecht in één van de drie onderwijsnetten: het gemeenschapsonderwijs of GO!, het vrij onderwijs of het gemeentelijk onderwijs. Alle drie streven ze een optimale kwaliteit, communicatie en nabijheid na. De aanwezigheid van deze drie netten zorgt ervoor dat ouders in Meerhout kunnen kiezen voor de school die qua aanpak het best aansluit bij de persoonlijkheid van hun kind. Een absolute meerwaarde voor schoolgaande kinderen.

 

Elke school staat echter voor heel wat logistieke uitdagingen: gebouwen verouderen, groeiende scholen hebben niet genoeg klassen, niet elke school heeft een sporthal die voldoende groot is …

 

GO! en het gemeentelijk onderwijs bekijken nu of ze dergelijke uitdagingen samen kunnen aanpakken door beide scholen te huisvesten op de site tussen de Schoolstraat en de Eikenboomlaan. Het blijven twee verschillende scholen, met ieder hun eigen aanpak, maar in elkaars onmiddellijke nabijheid. Dit idee heeft heel wat voordelen. Dure infrastructuur kan gedeeld worden: denk bijvoorbeeld aan sportzalen, informatica- of muzieklokalen. Verder wordt ook onderzocht of de beide scholen kunnen aansluiten op een gezamenlijk warmtenet, gekoppeld aan een duurzaam verwarmingssysteem. De ligging van de site is bovendien ideaal: een groene rustige omgeving in het centrum en met parking vlakbij. Bovenop kunnen ook andere kindgerichte activiteiten, zoals kinderopvang, sport- of muziekacademie hier een plek krijgen.

 

Intentieverklaring

Samen op dezelfde site heeft dus vele voordelen. Net daarom besliste GO! en het gemeentelijk onderwijs om samen deze mogelijkheden te verkennen. Ze ondertekenden daartoe een intentieverklaring. Dit is allerminst een definitieve verbintenis, wel de keuze om deze pistes samen op ernstige wijze te onderzoeken en zo mogelijk voor de huisvesting op deze site te kiezen. Beide zijn ervan overtuigd dat op deze manier de organisatie van het onderwijs efficiënt en dus betaalbaar gehouden wordt terwijl ook de kwaliteit erop vooruitgaat. Voor ouders is het dan weer belangrijk dat de keuze tussen verschillende pedagogische projecten behouden blijft.

 

Met het vrij onderwijs zijn ook gesprekken lopende, maar deze resulteerden nog niet in een even duidelijke intentieverklaring. Voor dit onderwijsnet liggen de zaken ook wat anders: waar GO! net als het gemeentelijk onderwijs nu al in het centrum en het gehucht Berg zijn gehuisvest, situeert het vrij onderwijs zich in de gehuchten Zittaart en Gestel.

 

Masterplan

Concreet betekent dit alles dat het gemeentebestuur heeft beslist om een masterplan op te maken voor de site tussen de Schoolstraat en de Eikenboomlaan. Dit masterplan wordt volgend jaar vertaald in een ruimtelijk uitvoeringsplan. Naast het in beeld brengen van de mogelijkheden van de site en het concreet vormgeven daarvan, wordt daarbij ook gekeken naar mobiliteit in en rond de site. Alle betrokken partijen krijgen inspraak bij de opmaak van dit uitvoeringsplan. Pas na goedkering ervan kan de bouw van een eventuele nieuwe school voorbereid worden. Een verhuis is dus nog niet voor morgen, maar de kiemen van een ambitieus onderwijsbeleid zijn hiermee wel gelegd.

Datum van het bericht: dinsdag 14 november 2017
Alle nieuws