Naar inhoud

Open-zondag op 10 december - expo Bewegen langs trage wegen - win tragewegenkaarten

trage wegen

Van hut noa haar. Van hier naar ginder. Meerhout ligt bezaaid met trage wegen die over de eigenheid van ons dorp vertellen. Dat krijg je te zien in de tentoonstelling die je kan bezoeken in het gemeentehuis.

Er is een open-zondag op 10 december van 10 tot 17 uur. Ieder bezoekend gezin ontvangt een set tragewegenkaarten (zolang de voorraad strekt) na het oplossen van een gemakkelijke vraag over de trage wegen. De oplossing is terug te vinden in de tentoonstelling.

De toegang is gratis.

Van hut naar haar. Van hier naar ginder.
Te voet of met de fiets door veldwegen, jaagpaden, bospaden, kerkwegels, holle wegen en doorsteekjes. Ons dorp ligt bezaaid met dergelijke paadjes die vaak een verbinding maken tussen en naar dorpskernen. Dit netwerk van trage wegen biedt een alternatieve en verkeersveilige route voor schoolgaande kinderen, om boodschappen te doen of om je favoriete vereniging op te zoeken.

Bijna alle trage wegen hebben een historische achtergrond. Het zijn getuigenissen van oude verbindingen tussen dorpskernen (kerkwegels), van vroegere doorgangen voor landbouwers (karrensporen) of van wegen die werden gebruikt om boten voort te slepen (jaag- en dijkpaden op oeverstroken) Trage wegen vertellen heel wat over de eigenheid van een dorp of een streek. Ze zijn vaak levend erfgoed waarover heel wat anekdotes en legendes bestaan.

De tentoonstelling werpt een blik op de geschiedenis van deze paadjes. Daarnaast toont ze waarom trage wegen zo belangrijk zijn voor ons. 

Samen met de provincie Antwerpen maakte het gemeentebestuur van Meerhout een overzichtelijke Trage Wegen kaart in vijf delen waarop al deze paadjes vermeld staan. Marinus Van Nistelrooij tekende voor de kaart de merkpunten in het landschap, zoals de Sint-Trudokerk, de Haenvense molen, ... De kaart en de pentekeningen van Marinus ontdek je in de expo.

 

Datum van het bericht: zondag 10 december 2017
Alle nieuws