Naar inhoud

Wijzigingen EPB-regelgeving en methode vanaf 2018

schets huis architect

Zoals opgelegd door de Europese richtlijn, evolueert de Vlaamse nieuwbouw stapsgewijs naar bijna energie-neutrale gebouwen. Voor bouwaanvragen en meldingen vanaf 1 januari 2018 zijn daarom enkele aanscherpingen doorgevoerd aan de EPB-eisen en verfijningen uitgewerkt aan de rekenmethode.

 

Nieuwe woongebouwen moeten voldoen aan het E-peil E40 en het S-peil S31. De E-peileisen voor alle functionele delen van niet-residentiële gebouwen (op kantoren en onderwijs na) zijn aangescherpt.

 

Als minimumaandeel hernieuwbare energie geldt vanaf 2018 een minimum van 15 kWh/m² (in plaats van 10 kWh/m²), voor nieuwe niet-residentiële gebouwen en voor de ingrijpende energetische renovatie van zowel woongebouwen als niet-residentiële gebouwen.

 

Voor nieuwe woongebouwen was dat al het geval voor bouwaanvragen en meldingen vanaf 2017.

Meer toelichting bij deze en andere wijzigingen aan de regelgeving en de rekenmethode zijn terug te vinden via de link 'Wijzigingen vanaf 2018' op de site van VEA.

Datum van het bericht: donderdag 28 december 2017
Alle nieuws