Naar inhoud

Stemrecht voor niet-Belgen

Op zondag 14 oktober 2018 kiezen we een nieuwe gemeente- en provincieraad.

 

Belgen moeten die dag sowieso bij het kieslokaal langsgaan om te gaan stemmen.

 

Als je geen Belg bent kan je ook deelnemen aan deze verkiezingen. Je hebt namelijk stemrecht.

Let wel: je mag enkel stemmen voor een nieuwe gemeenteraad.

 

Wie gebruik wil maken van dit stemrecht kan hiervoor een aanvraag indienen bij team Burgerzaken.

 

EU-burgers

Je woont in Meerhout en je hebt de nationaliteit van één van deze landen: Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk of Zweden.

 

Voorwaarden voor EU-burgers

  • Meerderjarig zijn op 14 oktober 2018
  • Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Meerhout
  • Je mag niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht
  • In het bezit zijn van een E-kaart, E+ kaart, bijlage 8 of bijlage 8 bis

 

Inwoners van buiten de EU

Inwoners van buiten de EU moeten op het ogenblijk van de indiening van de aanvraag 5 jaar ononderbroken hun wettelijke hoofdverblijfplaats in België hebben.

 

Voorwaarden voor niet-Belgen van buiten de Europese Unie

  • Meerderjarig zijn op 14 oktober 2018
  • Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Meerhout
  • Je mag niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht
  • Vijf jaar ononderbroken wettelijk verblijf in België

Belangrijke opmerkingen

  • Zodra je het stemrecht hebt gekregen, ben je verplicht om te gaan stemmen
  • Indien je je al hebt ingeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2000, 2006 of 2012 moet je je voor de verkiezingen van 2018 niet opnieuw inschrijven. De inschrijving blijft geldig zolang je voldoet aan de voorwaarden en je niet afziet van je hoedanigheid als kiezer.

Hoe inschrijven?

Om je in te schrijven op de kiezerslijst moet je een aanvraagformulier invullen. Dit aanvraagformulier moet je voor 31 juli 2018 inleveren bij team Burgerzaken.

 

 

Datum van het bericht: maandag 12 maart 2018
Alle nieuws