Naar inhoud

Geen gratis ratten- en muizenvergif meer

rat

Vanaf 15 april kan je niet langer gratis ratten- en muizenvergif afhalen bij het gemeentebestuur.

Door recente wijzigingen van een aantal Europese verordeningen is het product dat je gratis kon verkrijgen, ingedeeld in de gevarenklasse 'giftig voor de voortplanting categorie 1A of 1B'.  Deze middelen zijn niet meer toegelaten voor particulier gebruik, enkel nog voor professionelen.

Meerhout was één van de weinige gemeenten die nog dergelijk vergif gratis ter beschikking stelde.

Het bestrijden van ratten en muizen op het openbaar domein of in waterlopen is een bevoegdheid van de overheid. Het bestrijden ervan op private eigendommen is een verantwoordelijkheid van de eigenaar of gebruiker. Er zijn weinig of geen geschikte alternatieve producten op de markt die door particulieren gebruikt mogen worden. Mogelijk zijn deze producten ook niet efficiënt.

 

Voorkomen is beter dan genezen

 

In eerste instantie zorg je er best voor dat je voorkomt dat ratten en muizen zich thuis voelen en zich voortplanten. Een aantal tips:

  • Laat geen rommel en materialen rondslingeren waarin ongedierte zich kan nestelen.
  • Zorg ervoor dat voedselvoorraden niet bereikbaar zijn voor ongedierte.
  • Gooi geen vlees of gekookt eten op de composthoop.
  • Voeder je huisdieren 's morgens en geef niet meer dan ze dezelfde dag opeten.
  • Vermijd stilstaand water indien mogelijk.
  • Hang nestkasten op voor roofvogels zoals torenvalken en uilen. Deze vogels zijn de natuurlijke vijanden van ratten en muizen en houden de populatie mee onder controle.

 

Hebben preventieve maatregelen geen succes? Dan gebruik je best klemmen of vallen die in de handel verkrijgbaar zijn. Gebruik chocolade of kaas om de muizen of ratten te lokken. Zet de klemmen of vallen op plaatsen waar de dieren duidelijk langskomen en zorg ervoor dat ze geen alternatieve route hebben.

 

In laatste instantie kan je bij private handelszaken terecht voor het aankopen van rodenticiden die nog wel toegelaten zijn voor gebruik door particulieren. Je kan ook een beroep doen op gespecialiseerde professionele bestrijdingsfirma's.

Datum van het bericht: woensdag 11 april 2018
Alle nieuws