Naar inhoud

Marktkramers: vacature vaste standplaats op de wekelijkse markt

Vanaf 7 juni 2018 tot en met 20 juni 2018 kan je je kandidatuur indienen voor het bekomen van een standplaats met abonnement op de wekelijkse donderdagmarkt te Meerhout

De markt vindt plaats van 8 tot 13 uur. De abonnementen worden toegekend voor de duur van 12 maanden.

 

Tarieven

 Meerhout heeft twee geldende retributiereglementen sinds 1 januari 2014

  • Retributiereglement op het plaatsen van foor- en handelsinrichtingen op het openbaar domein: het plaatsrecht op de wekelijkse markt wordt vastgesteld op 0,7 euro per lopende meter bij het nemen van een abonnement.
  • Retributiereglement voor het gebruik van de elektriciteitskasten: de marktkramers op de wekelijkse markt die gebruik maken van de gemeentelijke verdeelkast voor elektriciteit, betalen een bijkomende retributie van 0,7 euro per marktdag indien elektriciteit wordt afgenomen voor verlichting en machines andere dag verwarmingstoestellen en 0,7 euro per marktdag indien elektriciteit wordt afgenomen voor verwarmingstoestellen.

Volgende standplaats komt vrij:

  • Standplaats nummer 13 - beschikbaar: 12 x 4 m voor de verkoop van groenten en fruit.

 

Het plan met de standplaatsen van de vacatures ligt ter inzage aan het onthaal in het gemeentehuis.

 

Download onderaan het invulformulier om je kandidaat te stellen, of kom een invulformulier afhalen aan het onthaal van het gemeentehuis. Op dit invulformulier staat een opsomming van documenten die je ons ook moet bezorgen.

 

Bezorg ons het ingevulde formulier samen met de gevraagde documenten/copies ten laatste 20 juni 2018::

  • hetzij bij neerlegging van een brief tegen ontvangstmelding aan het onthaal, Markt 1 te 2450 Meerhout
  • hetzij per post aangetekend schrijven met ontvangstmelding ter attentie van het College van burgemeester en schepenen, Markt 1 te 2450 Meerhout

 

Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet weerhouden.

 

Voor een beschrijving van de verdere procedure verwijzen we naar het gemeentelijk reglement met betrekking tot de openbare markten.  http://www.meerhout.be/product.aspx?id=12

 

Meer info

Team lokale economie

T 014 25 90 67

E katleen.rutten@meerhout.be

 

Datum van het bericht: donderdag 07 juni 2018
Alle nieuws