Naar inhoud
grondgebonden zaken / openbare werken

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 43
E-mail

grondgebonden zaken / openbare werken

De medewerkers van het team openbare werken zorgt voor de administratieve en technische voorbereidingen bij het oprichten en restaureren van openbare gebouwen, het uitvoeren van grote onderhoudswerken aan gemeentegebouwen, het aanleggen en onderhouden van wegen, het leggen van rioleringen en nutsleidingen.

De eigenlijke uitvoering van al deze werken gebeurt door een geregistreerd aannemer of door de eigen werklieden, afhankelijk van de omvang van de werken.

Je kunt hier terecht voor: