Naar inhoud
grondgebonden zaken / ruimtelijke ordening en bouw / patrimonium

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 46
F 014 30 37 80
E-mail

grondgebonden zaken / ruimtelijke ordening en bouw / patrimonium

Het gemeentebestuur regelt het beheer van de onroerende goederen van de gemeente:

  • aankopen en verkopen van gemeentelijke eigendommen
  • verhuring en terbeschikkingstelling van gemeentelijke eigendommen
  • vestiging van een recht van opstal/erfpacht
  • vestiging van een erfdienstbaarheid, bijvoorbeeld bij het leggen van ondergrondse leidingen
  • kosteloze grondafstanden, bijvoorbeeld bij een verkaveling of een bouwvergunning
  • privatief gebruik van het openbaar domein

 

Je kunt hier terecht voor: