Naar inhoud
persoonsgebonden zaken / buitenschoolse kinderopvang

Gasthuisstraat 33
2450 Meerhout


T 014 30 72 95
F 014 36 89 30
E-mail

Meer info

Adviesraad lokaal overleg kinderopvang

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) is een gemeentelijke adviesraad en bestaat uit vertegenwoordigers van alle opvanginitiatieven, ouders en de gemeente. Het heeft tot taak een lokaal beleidsplan voor kinderopvang uit te werken, advies te verlenen over de oprichting van nieuwe initiatieven in de gemeente, een jaarlijkse verslaggeving te doen over de evolutie van de lokale opvangsituatie, het toekennen van een kwaliteitslabel aan opvangvoorzieningen en ouders informeren over het kwantitatieve en kwalitatieve opvangaanbod. Het lokale beleidsplan wordt goedgekeurd door de gemeenteraad.