Naar inhoud
grondgebonden zaken / openbare werken

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 43
E-mail

Meer info

Inkomenscompensatievergoeding

Met de wet van 3 december 2005 is een systeem van inkomenscompensatie­vergoeding ingevoerd voor zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbare domein.

Mits het naleven van bepaalde voorwaarden voorziet de wet een vergoeding, per kalenderdag, voor de zelfstandigen die werkzaam zijn in een onderneming die minstens 7 kalenderdagen moet sluiten ten gevolge van wegenwerken.

Ben je een zelfstandige(*), die inkomensverlies leidt van de werken die hinder kunnen veroorzaken (zie onderaan webpagina) en voldoe je aan onderstaande voorwaarden, dan kun je in aanmerking komen voor een vergoeding van het Participatiefonds Vlaanderen voor elke dag waarop je, omwille van de hinder ten gevolge van de werken, je zaak moet sluiten.

(*) Het betreft zelfstandigen en medewerkers zoals bedoeld in het Koninklijk Besluit nr. 38 van 27 juli 1967 tot organisatie van het sociaal statuut van de zelfstandigen.

Voorwaarden

  1. Het betreft een inrichting die hindert ondervindt en waar minder dan 10 werknemers werkzaam zijn.
  2. De jaaromzet en het jaarlijks balanstotaal van de onderneming mogen niet hoger zijn dan 2 miljoen euro.
  3. De voornaamste activiteit strekt tot de rechtstreekse verkoop van producten of het verlenen van diensten aan gebruikers of kleine gebruikers, waarvoor persoonlijk en direct contact met de klanten vereist is dat in normale omstandigheden plaatsvindt in een gebouwde inrichting.
  4. Je mag geen andere beroepsinkomsten hebben dan deze voortvloeiend uit de werkzaamheden in de inrichting die de hinder van de werken ondervindt.
  5. De hinder heeft als gevolg dat de opening van de gehinderde inrichting nutteloos is vanuit operationeel oogpunt tijdens een periode van minstens zeven kalenderdagen.
  6. Het Participatiefonds heeft de aanvraag tot vergoeding als gegrond erkend.
  7. De inrichting is gesloten.
  8.      ...

Welk bedrag en welke termijn?


De inkomenscompensatievergoeding bedraagt 77,69 euro per kalenderdag. De vergoeding is pas verschuldigd vanaf de achtste dag volgend op de sluitingsdatum van de gehinderde inrichting. De maximumperiode is 30 kalenderdagen, met mogelijkheid tot verlenging, zodat de volledige periode van de hinder gedekt kan worden. Het is een belastbare vergoeding.


 

Attest van hinder aanvragen


Als je beslist om je zaak te sluiten door werken, moet je bij team openbare werken een attest van hinder aanvragen. Met dit attest kan je bij het Participatiefonds Vlaanderen de procedure starten om een vergoeding te verkrijgen. Het formulier voor de aanvraag van het attest kan je hieronder terug vinden.

Dit formulier dient behoorlijk ingevuld per e-mail tegen ontvangstbewijs of per aangetekend schrijven, overgemaakt te worden aan de gemeente:

·             Via e-mail: kristi.bekkers@meerhout.be

·             Via aangetekend schrijven: Gemeentebestuur Meerhout, team openbare werken, Markt 1, 2450 Meerhout.


 

Meer inlichtingen over te volgen procedure

www.vlaio.be/themas/inkomenscompensatievergoeding-vlaams-gewest

 

Op deze website: hinder bij openbare werken