Naar inhoud

Meer info

Sportpromotie

De missie van het gemeentebestuur op sportief vlak is om iedere inwoner van de eigen gemeente op grond van zelf gekozen beweegredenen de mogelijkheid te bieden om regelmatig sport en/of actieve lichaamsbeweging te beoefenen in een zo breed mogelijke context en variëteit, zodoende de gezondheid, de fysieke fitheid en de sociale contacten te verbeteren. De sportfunctionaris en sportraad zullen daarbij complementair en ondersteunend optreden met bijzondere aandacht voor de sportverenigingen en bijzondere aandacht voor sportverenigingen met jeugdwerking, met als doel een voortdurende kwaliteitverbetering.


Het gemeentebestuur neemt verschillende initiatieven om deze missie te bereiken. Een overzicht van de gemeentelijke sportpromotionele activiteiten vind je onder de rubriek 'activiteiten' op deze website.