Naar inhoud
grondgebonden zaken / ruimtelijke ordening en bouw

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 46
F 014 30 37 80
E-mail

Meer info

Kadastrale gegevens

Je kan bij de medewerkers van het team bouw en ruimtelijke ordening kadastrale gegevens opvragen.

Deze gegevens zijn echter enkel toegankelijk voor de opmaak van een stedenbouwkundig of milieudossier en voor de betrokken eigenaar(s).

Anderen kunnen terecht bij het lokale kantoor van het Kadaster te Geel.

Lokale kantoor van het Kadaster

Werft 65
2440 Geel
T 0257 626 00
F 0257 982 59
contr.kad.geel@minfin.fed.be

De kadastrale informatie die in het lokale kantoor kan worden bekomen is uitsluitend ter plaatse te raadplegen. Enkel de gewestelijk directie mag officiële documenten afleveren.

Gewestelijke directie Provincie Antwerpen

Italiëlei 4, bus 10
2000 Antwerpen
T 0257 552 80 
dir.kad.antwerpen.uittreksels@minfin.fed.be

Een uittreksel uit de kadastrale legger kan volgende gegevens bevatten

  • Gegevens van de eigenaar
  • Alle andere onroerende goederen die de eigenaar bezit binnen dezelfde kadastrale divisie
  • Aard van het goed
  • De sectie
  • Het perceelnummer
  • Bouwjaar
  • Perceeloppervlakte
  • Kadastraal inkomen
  • Naam van de eigenaars van een onroerend goed gelegen binnen een straal van 50m rond de eigendom
  • Lijst van aangrenzende percelen

Je kan de kadastergegevens met betrekking tot goederen waarvan je eigenaar bent online raadplegen via www.myminfin.be
Deze toepassing werkt met een eID-kaartlezer.