Naar inhoud
financiën

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 33
F 014 24 99 58
E-mail

Meer info

Meerjarenplan en budget

Het meerjarenplan en het budget van de gemeente wordt sinds 1 januari opgesteld volgens de regels van beleids- en beheerscyclus. De beleids-en beheerscyclus bevat een volledig nieuw financieel instrumentarium voor gemeenten, OCMW’s en provincies. 
 

Het meerjarenplan geeft een overzicht van de plannen van de gemeente voor de volledige legislatuurperiode. Het beleid dat de gemeente zal voeren wordt geformuleerd aan de hand van beleidsdoelstelling, actieplannen, acties en tenslotte benodigde middelen. Het budget geeft de plannen voor het komende jaar in detail weer.

 

De belangrijkste uitgavenposten voor de gemeente zijn personeelskosten (45 %), Toegestane subsidies (27 %) en werkingskosten (26 %). Ontvangsten halen we hoofdzakelijk uit belastingen (63 %) en subsidies (30 %).

 

Jaarlijks sturen de teams hun budgetvoorstellen zowel voor het exploitatie- als het investeringsbudget bij. Het financieel team bundelt al deze voorstellen en legt ze voor aan het college van burgemeester en schepenen. In enkele budgetrondes bespreekt het college van burgemeester en schepenen de voorstellen waarna de teams gevraagd wordt bepaalde uitgaven te saneren, te spreiden of te schrappen. Het budget en bijgewerkt meerjarenplan wordt dan met de raadsleden doorgesproken en aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring. Eens goedgekeurd kan de administratie aan de slag met het budget.