Naar inhoud
persoonsgebonden zaken / lokale economie

Markt 1

2450 Meerhout


T 014 25 90 67
F 014 30 37 80

Taxivergunningen

Taxi!

Niemand mag, zonder vergunning, een taxidienst exploiteren door middel van één of meer voertuigen van op de openbare weg of op elke andere niet voor het openbaar verkeer opengestelde plaats die zich op het grondgebied van het Vlaamse Gewest bevindt.

 

Wil je een taxidienst op het grondgebied van Meerhout exploiteren dan moet je een vergunning aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen.

 

De duur van de vergunning is vijf jaar. De vergunning kan voor dezelfde duur hernieuwd worden. Zij kan voor minder dan vijf jaar verleend of hernieuwd worden als bijzondere, in de vergunning of hernieuwingsakte vermelde omstandigheden, die afwijking wettigen.

 

De afgeleverde vergunningen geven geen aanleiding tot een jaarlijkse gemeentebelasting.

 

Deze materie wordt geregeld door het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen.  Het decreet kan je hier raadplegen.