Naar inhoud
persoonsgebonden zaken / lokale economie

Markt 1

2450 Meerhout


T 014 25 90 67
F 014 30 37 80

Vergunningen voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Verhuur voertuig met bestuurder

Niemand mag, zonder vergunning, een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder op het grondgebied van het Vlaamse Gewest exploiteren door middel van één of meer voertuigen.

 

Wil je dergelijke dienst exploiteren en is je exploitatiezetel gevestigd op het grondgebied van de gemeente Meerhout dan moet je een vergunning aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen. 

 

De duur van de vergunning is vijf jaar. De vergunning kan voor dezelfde duur hernieuwd worden. Zij kan voor minder dan vijf jaar verleend of hernieuwd worden als bijzondere, in de vergunning of hernieuwingsakte vermelde omstandigheden, die afwijking wettigen.

 

Het decreet van 20 april 2001 overde organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen, bepaalt dat de vergunningen voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder aanleiding geven tot een jaarlijkse gemeentebelasting ten laste van de natuurlijke persoon of rechtspersoon die houder is van de vergunning.

 

De eerste jaarlijkse belasting is verschuldigd op het ogenblik van de afgifte van de vergunning en nadien telkens op 1 januari van het kalenderjaar.

 

Deze materie wordt geregeld door het hogervermelde decreet.  Het decreet kan je hier raadplegen.