Naar inhoud
groen en milieu

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 49
F 014 30 37 80
E-mail

Meer info

Drevenbeheerplan

Op het grondgebied van Meerhout bevinden zich een groot aantal dreven, zowel op het openbaar domein als op private eigendom. 

Er is nood aan een visie op langere termijn voor de planning van de onderhoudswerken en het verjongen van de dreven, zodat in de toekomst deze waardevolle landschapselementen blijvend kunnen behouden blijven. 

Daarom heeft het gemeentebestuur de opdracht gegeven aan het provinciebestuur van Antwerpen voor het opmaken van een drevenbeheerplan.

De gemeentelijke Milieuraad bracht op 9 juni 2010 een advies uit over het plan. Op basis van dit advies gebeurden een aantal aanpassingen.

Op 28 maart 2011 heeft de gemeenteraad het drevenbeheerplan definitief goedgekeurd. Het plan kan je hieronder downloaden.

Dit drevenbeheerplan zal in de toekomst gehanteerd worden bij het uitvoeren van werken aan de dreven. Voor de private dreven zullen we het plan als leidraad gebruiken bij het behandelen van eventuele vergunningsaanvragen.