Naar inhoud

Meer info

Beeld Bavo

beeld Bavo

Antoon ontwierp een beeld voor elk van de vier leefgemeenschappen; Centrum, Berg, Gestel en Zittaart. Bavo is het tweede beeld in deze reeks. Antoon (1943-2011) was een rasechte Meerhoutenaar, een kunstenaar met een open deur die meeleefde met de gemeenschap. 

Net zoals de beelden De Wever en de Gestelling kwam dit beeld tot stand in samenwerking met de plaatselijke bevolking. Het aanleveren van de idee gebeurde op advies van de Heemkundige Kring onder supervisie van een tijdelijk werkgroepje met mensen van de Kring, het gemeentebestuur, de kerkfabriek Sint-Bavo, de basisschool van Zittaart en Exxon Mobil.

Er werd gekozen om de patroonheilige van de parochie, Bavo, uit te beelden. De iconografie, zeg maar afbeeldingen met de attributen van de voorgestelde Bavo, vertellen dat hij eerst de rijke ridder Alowien was, die zich bekeerde en al zijn bezittingen wegschonk aan de armenzorg. Daarna werd hij kluizenaar. Grote kunstenaars vereeuwigden hem als ridder met helm en zwaard, jagend met een valk op de arm, soms ook met een boek. Maar er zijn ook voorstellingen waarbij hij als kluizenaar in een ton leeft. Zeldzamer zijn de voorstellingen als kindervriend waarbij hij een kinkhoren toont waaruit de kinderen gewijd water dronken om zich te behoeden tegen de kinkhoest.

Antoon heeft in zijn beeld al die attributen verwerkt en de ton laten eindigen in het achterste van een boerenpaard met geknotte staart. Bavo zelf zit in de ton maar ook op het paard.

De kinderen van de Zittaartse basisschool De Egelantier kwamen tijdens de creatie van het beeld op bezoek in het atelier van Antoon. Zij krasten hun naam in een metalen plaat die in het beeld bewaard wordt.

Het beeld is geplaatst tegenover de Sint-Bavokerk in de Lindestraat.