Naar inhoud

Meer info

Kiosk op het marktplein

kiosk

Het marktplein met de kiosk is het uithangbord van Meerhout.
Deze locatie is historisch gekleurd. De kiosk is gebouwd op de plaats van de vroegere pensenpoel. De poel kwam er waarschijnlijk na de grote brand van 1679, toen meer dan dertig huizen en kerk afbrandden. De pensenpoel moest bluswater leveren. Hier werd het regenwater opgevangen en kwam het vee drinken. Begin negentiende eeuw was het water zo vuil en ongezond dat de poel werd gedempt. In de plaats kwamen de linden en een waterput. Bovenop kwam een pomp die de notabelen nog slapeloze nachten zou bezorgen. De pomp was een compromis tussen een dure watervoorziening en een duur monument. In 1896 werd de pomp gesloopt en de put werd toegedekt met een ijzeren deksel. In 1993 werd, bij de herinrichting van de Markt, de waterput terug blootgelegd. 

De bomen op het marktplein zijn reeds de zoveelste generatie. Om de driehoekige pleinvorm naar Frankische opvatting te accentueren, zijn ze netjes gerijd. De linden die er voorheen stonden, waren oud en dreigden een gevaar te worden voor voorbijgangers. De huidige bomen zijn overwegend krimlinden; ook christusdoorn en Turkse hazelaar werden als hoogstam gekozen. Zij werden geplant bij de heraanleg van de dorpskom in 1993.