Naar inhoud

Meer info

Sportverenigingen - Subsidies

Erkende sportverenigingen van Meerhout kunnen jaarlijks een aanvraag tot subsidie indienen bij het team vrije tijd op de daartoe bestemde formulieren.

 

Een aanvraag tot subsidie moet jaarlijks ingediend worden vóór 30 september.  De sportfunctionaris legt de aanvraag, samen met een advies van de Sportraad, voor aan het college van burgemeester en schepenen dat de sportvereniging al dan niet een subsidie toekent.

 

De uitbetaling van de subsidies gebeurt vóór 31 december van hetzelfde jaar.

De subsidiereglementen met de aanvraagformulieren zijn te bekomen bij het team vrije tijd.