Naar inhoud

Meer info

Erfgoedcel k.ERF

k.ERF

De projectvereniging k.ERF verenigt de gemeentes Balen, Dessel, Geel, Laakdal, Meerhout, Mol en Retie. Deze zeven gemeentes dienden eind 2008 een dossier in bij de Vlaamse Gemeenschap om een cultureel-erfgoedconvenant af te sluiten. Door de regeringswissel na de Vlaamse verkiezingen, was het langer dan normaal wachten op de goedkeuring.

Cultureel-erfgoedconvenant

Een cultureel-erfgoedconvenant is een overeenkomst of afsprakennota tussen de Vlaamse Gemeenschap en een gemeente of een samenwerkingsverband van gemeenten, in dit geval het intergemeentelijk samenwerkingsverband k.ERF. Deze intergemeentelijke vereniging werd in 2008 opgericht. De gemeenten Balen, Dessel, Geel, Laakdal, Meerhout, Mol en Retie sloten zich aan. Al deze gemeenten engageerden zich om samen een erfgoedwerking op te zetten. Het doel van zo’n convenant is het ontwikkelen en stimuleren van een integraal en geïntegreerd lokaal cultureel-erfgoedbeleid. Aangezien het om een aangelegenheid van de Vlaamse Gemeenschap gaat, ligt de focus op roerend en immaterieel erfgoed. De convenant loopt tot 31 december 2014, maar is telkens hernieuwbaar voor een periode van 6 jaar.

Gevolgen voor k.ERF-regio

Door het afsluiten van een convenant haalt k.ERF extra subsidies binnen voor de werking van een cultureel-erfgoedcel en de ondersteuning van lokale cultureel-erfgoedactoren. De uitvoering van een convenant wordt gegarandeerd door de aanwerving van een cultureel-erfgoedcel. Zo’n cel bestaat uit twee personen. Deze staat in voor de ondersteuning die k.ERF wil geven aan de ganse regio. Hiervoor zal de erfgoedcel nauw samenwerken met de cultuurbeleidscoördinatoren, de instellingen (musea, archieven, monumentenzorg,…) en de verenigingen die actief zijn in de erfgoedsector. De erfgoedcel gaat ook de kennis en ervaring van iedereen die in de k.ERF-regio rond erfgoed werkt, mee versterken, uitwisselen en verspreiden. Dit willen we realiseren aan de hand van het opzetten van vorming en ontmoetingsmomenten, ondersteunen van bestaande erfgoedprojecten – en evenementen en ontwikkelen van nieuwe projecten, stimuleren van samenwerkingen, …

k.ERF

De naam k.ERF verwijst naar Kempens erfgoed. Tegelijk refereert de naam ook naar andere erfgoedelementen, zoals het gezegde iets op zijn kerfstok hebben en het werkwoord kerven. Een kerfstok was een stokje waar men sneetjes in maakte om te kunnen tellen. Kerven is een techniek om aardewerk te versieren of te merken. k.ERF ziet het lokale erfgoed als sporen of ‘kerven’ die de sociale samenhang in de streek kunnen vergroten. Het punt in k.ERF verwijst naar de Kempen als historisch doorgangsgebied, zowel over de weg als het water.

Meer informatie

Erfgoedcel k.ERF
Gasthuisstraat 5
2440 Geel
014 56 66 88
info@erfgoedcelkerf.be
www.erfgoedcelkerf.be