Naar inhoud
interne zaken /secretariaat

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 24
F 014 24 99 57
E-mail

Klachten, meldingen en suggesties

Sinds 1 september 2012 hebben het gemeente- en het OCMW-bestuur een gezamenlijke klachtenprocedure. 

 

De procedure maakt een onderscheid tussen klachten enerzijds en meldingen en suggesties anderzijds. Het begrip 'klacht' is gedefinieerd als volgt: "Een manifeste uiting waarbij een ontevreden burger bij de lokale overheid klaagt over een door de lokale overheid al dan niet verrichte handeling of prestatie waarvan hijzelf het vermeend nadeel heeft ondervonden".

Een melding beschrijft een toestand waarbij een tussenkomst van een medewerker van gemeente of OCMW gewenst is. Een suggestie is een voorstel tot verbetering van de werking van een team.

 

Heb je een klacht, melding of suggestie, dan kan je die kwijt via twee specifieke e-loketformulieren 'klacht' en 'meldingen en suggesties'. Je hiervoor ook een formulier aan de balie vragen. 

 

De volledige procedure kan je hieronder nalezen.

 

Sinds 2017 heeft woonzorgcentrum De Berk een nieuwe klachtenprocedure.  Het rapport vind je hieronder.

E-loket