Naar inhoud
grondgebonden zaken / ruimtelijke ordening en bouw

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 46
F 014 30 37 80
E-mail

Gecoro-Meerhout

Gecoro staat voor Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening. De Gecoro-Meerhout is samengesteld uit diverse Meerhoutse geledingen en deskundigen op gebied van ruimtelijke ordening.


Opdrachten

De voornaamste opdrachten hebben te maken met planning, advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden in verband met het gemeentelijk beleid inzake ruimtelijke ordening. Er is ook een belangrijke rol voor de Gecoro weggelegd bij de uitwerking van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan door het opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s).


Samenstelling

Deze commissie bestaat uit negen effectieve leden, waarvan ieder lid, uitgezonderd de voorzitter, een plaatsvervanger dient te hebben.


De voorzitter van de Gecoro-Meerhout is Kris Vreys, Bevrijdingslaan 39, Meerhout, GSM 0477 21 48 46. De secretaris is Leen Heuvelmans.