Naar inhoud
grondgebonden zaken / ruimtelijke ordening en bouw

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 46
F 014 30 37 80
E-mail

Meer info

Vergunningen

Wie gaat (ver)bouwen of slopen heeft vooraf een stedenbouwkundige vergunning nodig.

 

Bepaalde werken mag je echter uitvoeren zonder vergunning.

Sommige werken zijn meldingsplichtig, deze werken kunnen aangevangen worden vanaf 20 dagen na de melding. Meer informatie over vrijgestelde en meldingsplichtige werken en over de procedures vind je hier.

Voor het splitsen van een grond in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond is een verkavelingsvergunning nodig, meer informatie daarover vind je hier

Je kan bij het team bouw en ruimtelijke ordening terecht met al je vragen terecht over de samenstelling van het dossier, de procedure en het indienen van de aanvraag.