Naar inhoud
grondgebonden zaken / ruimtelijke ordening en bouw

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 46
F 014 30 37 80
E-mail

Meer info

Verzekering gewaarborgd wonen

Welk voordeel biedt de gratis verzekering gewaarborgd wonen?

De verzekering gewaarborgd wonen loopt over een periode van 10 jaar. Als je tijdens deze verzekeringsperiode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt kan je na een wachttijd van 3 maanden de daaropvolgende 3 jaar een tegemoetkoming ontvangen in de aflossing van je hypothecaire lening.
De verzekeringskosten worden door het Vlaamse gewest gedragen, als aanvrager hoef je dus geen premie te betalen.

Financiële tegemoetkoming in geval van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid

De tegemoetkoming, die de verzekeraar maandelijks zal uitkeren aan je kredietinstelling, is afhankelijk van het werkelijk geleden inkomensverlies, de maandelijkse afbetaling en de duur van de periode dat je beroep doet op deze tegemoetkoming. In het eerste jaar is de tegemoetkoming beperkt tot 70 % van het afbetalingsbedrag. Vanaf het tweede jaar ontvang je 56% van het afbetalingsbedrag en in het derde jaar ontvang je nog 42% van dit bedrag. Het bedrag is beperkt tot 500 euro of 600 euro per maand, maar is misschien kleiner, afhankelijk van je inkomensverlies en de geleende som. Het maximum bedrag van 600 euro kan enkel toegekend worden aan mensen die een woning hebben gebouwd waarvan het peil van primair energieverbruik lager of gelijk is aan de E70 norm en een belastbaar inkomen hebben dat lager is of gelijk aan:

  • 37.130 euro voor alleenstaanden zonder personen ten laste
  • 53.030 euro voor wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 2.970 euro per persoon ten laste
  • 53.030 euro voor alleenstaanden met een persoon ten laste, te verhogen met 2.970 euro per persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten laste

Er wordt rekening gehouden met het aan de personenbelasting onderworpen inkomen zoals vermeld in het laatste aanslagbiljet.

Aanvragen van een verzekering gewaarborgd wonen

Het aanvraagformulier en de bijhorende toelichting voor de verzekering gewaarborgd kan je hieronder downloaden in pdf-formaat. 
Je kan deze documenten ook schriftelijk of per mail aanvragen bij Wonen-Vlaanderen.

Wonen-Vlaanderen
Koning Albert II-laan 19 bus 40
1210 Brussel
e-mail: wonenvlaanderen@rwo.vlaanderen.be