Naar inhoud
persoonsgebonden zaken / veiligheid

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 27
F 014 24 99 57
E-mail

Meer info

GAS - Gemeentelijke Administratieve Sancties

gas codex

GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sancties. Terwijl je vroeger bij bepaalde overtredingen moest verschijnen voor de politierechtbank en je bestraft werd met politiestraffen, word je nu doorverwezen naar een sanctionerende ambtenaar.

 

De gemeente staat nu zelf in voor de organisatie, vervolging en het opleggen van een sanctie. Het gevoel van straffeloosheid bij de dader neemt hiermee af, en zo ook het gevoel van onmacht bij de benadeelde. Een sanctionerend ambtenaar behandelt nu kleinere overtredingen die storend zijn. Voorbeelden van zo’n overtredingen zijn lawaaihinder, vandalisme, hondenpoep, wildplassen, zwerfvuil, graffiti of wildplakken.

 

Vroeger werden deze overtredingen vaak geseponeerd. Als gevolg hiervan kreeg je de indruk dat dit type gedragingen straffeloos bleef. De administratieve sancties worden op korte termijn opgelegd; er is dus een snellere reactie bij een overtreding.

 

De drie gemeenten van de politiezone, Geel, Laakdal en Meerhout, werken nauw samen in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties. Zo worden dezelfde feiten in de drie verschillende gemeenten bestraft met eenzelfde administratieve sanctie. Daarnaast doen de drie gemeenten beroep op dezelfde sanctionerende ambtenaar, Ann Heylen.

 

Deze sanctionerend ambtenaar treedt ook op in het kader van een interlokale vereniging voor in totaal veertien Kempische gemeenten. Dezelfde overtredingen in deze gemeenten worden zo op dezelfde manier behandeld.

 

Wil je graag meer informatie over gemeentelijke administratieve sancties, download dan zeker onderstaand document.

 

De gemeentelijke politiecodex vind je via deze link:  Politiecodex