Naar inhoud
financiën

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 33
F 014 24 99 58
E-mail

Belastingreglement op het verspreiden van reclamebladen

Het gemeentebestuur heft vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 een belasting op het verspreiden van

niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten, ongeacht of ze in brievenbussen worden gedeponeerd of op de openbare weg worden verspreid.

 

De tarieven bedragen:

  1. 0,02 euro per bedeeld exemplaar met een oppervla kte kleiner dan A4 formaat. Per verspreiding bedraagt de heffing minimum 50 euro per bedeling.
  2. 0,03 euro per bedeeld exemplaar met een oppervlakte groter of gelijk aan A4 formaat. Per verspreiding bedraagt de heffing minimum 100 euro per bedeling.

 

Het volledige belastingreglement kan je hieronder downloaden.

 

Als je niet akkoord gaat met de inning moet je een bezwaarschrift indienen

 

Het bezwaarschrift richt je aan het college van burgemeester en schepenen, team Financiën, Markt 1, 2450 Meerhout.
Voor het indienen van het bezwaarschrift beschik je over een bezwaartermijn van 3 maanden, te rekenen vanaf de datum van de contante inning.
 

Na het verstrijken van deze termijn beschik je over geen enkele mogelijkheid meer om de belasting te betwisten, tenzij je een geval van overmacht kan aantonen!

 

Het bezwaarschrift moet je schriftelijk indienen (op dit moment wordt bij ons enkel de mogelijkheid van een klassieke brief voorzien), moet ondertekend en gemotiveerd zijn.

 

Een gemotiveerd bezwaarschrift maakt melding van:

  • het voorwerp van het bezwaarschrift (vb. bezwaar tegen de aanslag van de gemeentebelasting op motoren voor het aanslagjaar 2011)
  • de feiten en de ingeroepen middelen (waarom je het bezwaar indient en de eventuele bewijzen waarop je je steunt)

 

De aangehaalde motieven moeten het gemeentebestuur in staat stellen het geschil te onderzoeken en een beslissing te nemen over het ingediende bezwaar. 

 

Je kan in je bezwaarschrift uitdrukkelijk vragen om gehoord te worden in een hoorzitting.