Naar inhoud
financiën

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 33
F 014 24 99 58
E-mail

Meer info

Gemeenteretributies - bekendmaking

De burgemeester van de gemeente Meerhout deelt aan het publiek mee dat de gemeenteraad in zitting van 26 maart  2018 heeft beslist de hierna vermelde retributie aan te passen

  • Retributiereglement voor het uitlenen van materiaal (vanaf 1 april 2018 en eindigend op 31 december 2019)

Het Retributiereglement ligt ter inzage voor het publiek in het gemeentehuis bij het team financiën, Markt 1, 2450 Meerhout.

Datum van bekendmaking: 26.04.2018