Naar inhoud
persoonsgebonden zaken / veiligheid

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 27
F 014 24 99 57
E-mail

Meer info

Werken met inname van het openbaar domein

werken

Wanneer bij werken het openbaar domein wordt ingenomen dan dient de veiligheid voor alle verkeer (voetgangers, fietsers, autoverkeer) gewaarborgd te worden. Met het openbaar domein wordt bedoeld; de rijweg, de stoep, de berm, de parkeerplaats, ...Waarom heb je een toelating nodig?

Wanneer door werken hinder onstaat voor andere burgers; bijvoorbeeld door een container op de rijbaan of doordat de stoep is onderbroken, dan moet voor de veiligheid een afdoende signalisatie voorzien worden, zoals de wetgeving het voorschrijft. Zo kan je ongelukken vermijden. 
Indien je het openbaar domein voor iets anders wil gebruiken dan waar het normaal voor dient; bijvoorbeeld een parkeerplaats vrijhouden voor de verhuiswagen bij een verhuis, dan moet het gemeentebestuur altijd toelating geven om het openbaar domein te gebruiken.


Hoe vraag je een signalisatievergunning aan?

Je moet voor elk werkje op het openbaar domein een signalisatievergunning aanvragen. Als de werken meer dan twee weken duren, moet je van het college van burgemeester en schepenen een toelating krijgen om het openbaar domein te mogen gebruiken. Dat kan door onderstaande formulieren te downloaden en ingevuld te bezorgen bij het gemeentebestuur. De aanvragen dienen drie weken voor de aanvang van werken te gebeuren.


Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

De signalisatievergunning en de toelating voor het privatief gebruik van het openbaar domein worden een week voor de werken afgeleverd nadat alle hulpdiensten in kennis zijn gesteld van deze werken. De signalisatievergunning en de toelating voor het privatief gebruik van het openbaar domein dienen altijd afgehaald te worden bij het gemeentebestuur.