Naar inhoud
projectbegeleider Herman Thys
Markt 1
2450 Meerhout
T 014 24 99 55
F 014 24 99 57
E-mail

Wegenwerken Meerhoutsebaan (Balen) en Olmsebaan (Meerhout)

Begin 2017 start het riolerings- en fietspadenproject aan de Meerhoutsebaan in Balen en de Olmsebaan in Meerhout.

 

Aanpassing tracé rioolleidingen

Oorspronkelijk waren de pers- en rioolleiding voorzien onder het fietspad aan de noordzijde van de Olmsebaan,  maar omdat daar al veel nutsleidingen onder liggen, moet dit aangepast worden.

 

De riolering en de persleiding komen nu onder de noordelijke rijweghelft (onpare huisnummers). Die rijstrook wordt opgebroken en heraangelegd van Olmsebaan 267 tot de gemeentegrens met Balen-Olmen.

 

Ook aan het kruispunt Rooiaarde met Olmsebaan ter hoogte van O.L. Vrouwkapel wordt de riolering aangepast.

 

De aanvangsdatum is afhankelijk van de grondaankopen langsheen de Meerhoutse­baan in Balen-Olmen. De werken starten mogelijk later.

 

Stedenbouwkundige vergunning

Rioolbeheerder Aquafin,  bouwheer, heeft de aanvraag voor een bouwvergunning ingediend.

 

Na ontvankelijkheid hiervan zullen beide gemeentebesturen een openbaar onderzoek organiseren.

 

De volledige aanvraag is tijdens het openbaar onderzoek in te kijken bij team ruimtelijke ordening en bouw.