Naar inhoud
projectbegeleider Herman Thys
Markt 1
2450 Meerhout
T 014 24 99 55
F 014 24 99 57
E-mail

Wegenwerken Meerhoutsebaan (Balen) en Olmsebaan (Meerhout)

De rioleringswerken- en de aanleg van fietspaden aan de Meerhoutsebaan in Balen en de Olmsebaan in Meerhout starten pas na het bouwverlof 2018.

Oorspronkelijk was de start voorzien in het voorjaar, de complexe gunningsfase heeft ervoor gezorgd dat de startdatum is uitgesteld.

 

Aquafin de bouwheer voor het project verkreeg de stedenbouwkundige vergunning voor de werken.

De plaatsen waar de pompunits komen zijn goedgekeurd.

 

Het ontwerp is definitief goedgekeurd door de gemeenteraad van Balen en de procedure van de openbare aanbesteding is in eindfase.

 

De riolering van Olmen-Balen wordt verbonden met die van Meerhout.

 

In de Olmsebaan wordt riolering geplaatst voor alle woningen en een persleiding als verbindingsriolering onder de noordelijke rijweghelft (onpare huisnummers).

Die rijstrook zal dus worden opgebroken en heraangelegd van Olmsebaan 267 tot de gemeentegrens met Balen-Olmen.

Voor de Bremstraat, Weversstraat en Gervoortstraat worden dwarse wachtaansluitingen voorzien.

 

Ook aan het kruispunt Rooiaarde met Olmsebaan (ter hoogte van O.L. Vrouwkapel) wordt de riolering aangepast.

De weg (dwars) en het fietspad (noordzijde richting centrum) moet er voor korte tijd open.

 

De aanvangsdatum is afhankelijk van de resultaten van de aanbesteding.

 

Infovergadering

Voor de aanvang komt er voor eigenaars en bewoners (grenzend aan het werkentracé) een infovergadering waarop de aannemer de gefaseerde werkwijze en planning zal duidelijk maken.

 

De werken worden afgestemd tussen aannemer en nutsmaatschappijen.

 

Omleidingen

Omleidingen tijdens de verschillende fasen worden nog uitgebreid kenbaar gemaakt.