Naar inhoud
financiën

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 33
F 014 24 99 58
E-mail

meerjarenplan en budget OCMW

Het meerjarenplan en het budget van het OCMW wordt opgesteld volgens de regels van beleids- en beheerscyclus. De beleids-en beheerscyclus bevat een volledig nieuw financieel instrumentarium voor gemeenten, OCMW’s en provincies.

Het meerjarenplan geeft een overzicht van de plannen van het OCMW voor de volledige legislatuurperiode. Het beleid dat het OCMW zal voeren wordt geformuleerd aan de hand van beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en tenslotte benodigde middelen. Het budget geeft de plannen voor het komende jaar in detail weer.

 

De belangrijkste uitgavenposten voor het OCMW zijn personeelskosten (72 %) en werkingskosten (14 %). Ontvangsten halen we hoofdzakelijk uit subsidies (73 %).

 

Jaarlijks sturen de diensten hun budgetvoorstellen zowel voor het exploitatie- als het investeringsbudget bij. De financiële dienst bundelt al deze voorstellen en legt ze voor aan het college van burgemeester en schepenen. In enkele budgetrondes bespreekt het college de voorstellen waarna de diensten gevraagd wordt bepaalde uitgaven te saneren, te spreiden of te schrappen. Het budget en bijgewerkt meerjarenplan wordt dan met de OCMW-raadsleden doorgesproken en aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring. Eens goedgekeurd kan de administratie aan de slag met het budget.