Naar inhoud
persoonsgebonden zaken / veiligheid

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 27
F 014 24 99 57
E-mail

Meer info

Kienspelen

kienspel

Kienspelen zijn loterijen die bij wet verboden zijn. Op de wet zijn er uitzonderingen die zorgen dat binnen de gemeente Meerhout één keer per week een kienspel mag georganiseerd worden. De exacte voorwaarden vind je onderaan.

De wet

Loterijen, waaronder het kienspel, zijn verboden bij de wet van 31 december 1851, artikel 1.

Zijn van de bepalingen van deze wet uitgezonderd :

  • de loterijen welke uitsluitend bestemd zijn voor een godsdienstig of liefdadig doel, ofwel tot aanmoediging van de kunsten of voor de nijverheid, ofwel voor enig ander doel van openbaar nut (artikel 7 van de wet van 31 december 1851).
  • De toelating tot het inrichten van deze kienspelen dient te worden aangevraagd bij en al dan niet toegestaan te worden door:

 -Het college van burgemeester en schepenen:
indien de verspreiding van de briefjes uitsluitend binnen de gemeente gebeurt en het kienspel uitsluitend wordt gepubliceerd in de aldaar gedrukte nieuwsbladen.
 -De Bestendige Deputatie:
indien de verspreiding van de briefjes gebeurt in verschillende gemeenten van de provincie, en het publiceren uitsluitend gebeurt in aldaar gedrukte nieuwsbladen.
 -De minister van Binnenlandse Zaken:
indien de briefjes verspreid worden en het publiceren gebeurt in meer dan één provincie.

 

In Meerhout

Op het grondgebied van de gemeente Meerhout mag er slechts één kienspel per week plaatsvinden.
De week begint op maandag en eindigt op zondag.


Hoe dien je een aanvraag in?

Je kan hieronder het aanvraagformulier downloaden. Dit formulier dient grondig ingevuld en gehandtekend bezorgd te worden bij het gemeentebestuur.


Wanneer dien je een aanvraag in?

De kienspelen worden ten vroegste één jaar voor de effectieve kiendatum door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd. 
Aanvragen kunnen binnengebracht worden tot maximum twee jaar voor de effectieve kiendatum, dus een aanvraag voor januari 2012 kan ten vroegste worden binnengebracht in januari 2010.
Het college van burgemeester en schepenen houdt geen rekening met eventuele vaste kiendata van verenigingen.
De behandeling gebeurt altijd in volgorde van binnenkomst.