Naar inhoud

Decreet Lokaal Sportbeleid

De subsidiëring van besturen voor het realiseren van een lokaal Sport voor Allen-beleid zal vanaf 2014 gebeuren op basis van een nieuwe regelgeving.