Naar inhoud
persoonsgebonden zaken / veiligheid

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 27
F 014 24 99 57
E-mail

Meer info

Camping

camping

Wanneer een camping wordt georganiseerd, op openbaar- of privédomein, dan kan dit enkel wanneer de burgemeester een vergunning heeft afgeleverd.

Wanneer heb je een vergunning nodig?

Wanneer mensen samenkomen om op een gezamenlijke plaats te kamperen, moet de burgemeester vooraf een vergunning afgeleveren. Dit geldt zowel wanneer het openbaar domein betreft (bijvoorbeeld kamperen op een parking) als op privaat domein (bijvoorbeeld een ter beschikking gestelde wei). 


Hoe dien je een aanvraag in?

Een aanvaag tot het organiseren van een camping kan gebeuren via het onderstaand formulier. Je dient het ingevuld in bij de medewerkers van het team veiligheid in het gemeentehuis.


Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

De aanvraag wordt voor advies doorgestuurd naar de politie en de brandweer. 
Op basis van deze opmerking zal de burgemeester beslissen of de camping al dan niet veilig kan gebeuren en welke veiligheidsmaatregelen daarvoor dienen genomen te worden. De burgemeester kan ook de brandweer vragen om een plaatsbezoek te verrichten om te kijken of alles conform de door de brandweer opgelegde eisen is. 
Na advies van de brandweer wordt de vergunning afgeleverd. 
Ook zal de burgemeester een besluit afkondigen met veiligheidsmaatregelen waaraan de camping dient te voldoen en waarbij bij overtredingen (bijvoorbeeld open vuren) door politie of andere gemachtigden kan worden opgetreden.