Naar inhoud
burgerzaken / bevolking

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 41
F 014 24 99 59
E-mail

Meer info

Internationaal rijbewijs

Internationaal rijbewijs

Het internationale rijbewijs is een “vertaling” van het nationale rijbewijs. Het is voorzien door het internationale verdrag inzake het wegverkeer (Wenen – 1968) en kan worden “gelezen” door alle staten die dit verdrag hebben geratificeerd (m.a.w bijna de hele wereld waaronder ook België), aangezien er maar één model van bestaat. Dat is niet het geval voor de nationale rijbewijzen die overal ter wereld worden afgeleverd.

Je hebt een internationaal rijbewijs nodig wanneer je een voertuig wil besturen in een land waar het Belgisch nationaal rijbewijs niet erkend wordt. Het is aan te raden voor landen buiten de Europese Economische Ruimte (=E.U. + Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein) na te vragen bij de ambassade of consulaat van het land of het Belgisch rijbewijs erkend wordt. Je kan dit ook nagaan door te surfen naar http://diplomatie.belgium.be .

De houder van een internationaal rijbewijs moet echter altijd het nationale rijbewijs kunnen voorleggen. Om een voertuig te mogen besturen, moet je dus de twee documenten op zak hebben: het nationaal Belgisch rijbewijs en het internationale rijbewijs.

Een internationaal rijbewijs is 3 jaar geldig, vanaf de afgiftedatum. Maar als het nationale rijbewijs korter geldig is, mag het internationale rijbewijs slechts even lang geldig zijn.

 

Wie kan een internationaal rijbewijs aanvragen?

  • Personen die ingeschreven zijn in het Bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister in Meerhout
  • en die houder zijn van één van volgende documenten: een geldige identiteitskaart voor Belg of vreemdeling, bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, verblijfskaart van onderdaan van een EEG-lidstaat, attest van immatriculatie, consulaire identiteitskaart, bijzondere identiteitskaart
  • en houder zijn van een geldig Belgisch of Europees rijbewijs. Je mag niet ontheven zijn van het recht om in België een voertuig te besturen voor die categorie waarvoor je het internationaal rijbewijs aanvraagt. Je moet ook de minimum leeftijd hebben die men voor een Belgisch rijbewijs voor de gevraagde categorieën moet hebben. De houders van een erkend buitenlands rijbewijs (niet Europees) moet eerst hun rijbewijs omgewisselen.

 

Burgers die ingeschreven zijn in België mogen geen voertuig besturen op basis van een internationaal rijbewijs op Belgisch grondgebied. In België mag men enkel met een geldig internationaal rijbewijs rijden als je niet aan de verblijfsvoorwaarden voldoet, dit wil zeggen wanneer je niet in België ingeschreven bent.

 

Wat heb je nodig bij de aanvraag?

  • Je identiteitskaart
  • Een recente pasfoto
  • Het geldige Belgisch of Europees rijbewijs
  • 18 euro
  • Het vorige internationaal rijbewijs of een attest van de verklaring van diefstal of verlies bij de federale of lokale politie in geval van vernieuwing