Naar inhoud
managementteam

Markt 1
2450 Meerhout


Ambtelijk memorandum

Sinds het nieuwe gemeentedecreet krijgt de administratie belangrijke rollen toebedeeld in de opmaak van het beleid en de beleidsplannen. Zo is de administratie onder andere verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en voor de beleidsevaluatie. Politici nemen uiteraard de beleidsbeslissingen.

 

De medewerkers van OCMW en gemeente ondersteunen politici bij het maken van beleidskeuzes voor de legislatuur 2013-2018. Daarom stelden zij een ambtelijk memorandum op. Dit lijvige document schetst de toestand van de gemeente in 2012 en spreekt over een aantal mogelijke beleidsopties op verschillende domeinen zoals sport, cultuur, milieu.

 

Het ambtelijk memorandum werd de dag voor de verkiezingen bezorgd aan alle politieke partijen. Je kan het document hier inkijken.