Naar inhoud
groen en milieu

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 49
F 014 30 37 80
E-mail

Meer info

Waterlopen

Sinds midden 2014 is er heel wat gewijzigd aan de onbevaarbare waterlopen in Meerhout.

 

Voorheen waren er waterlopen van eerste categorie (beheerd door de Vlaamse Milieumaatschappij), waterlopen van tweede categorie (beheerd door de provincie) en waterlopen van derde categorie (beheerd door de gemeente). Daarnaast waren er ook nog waterlopen van de oude atlas en niet-geklasseerde waterlopen.

 

Momenteel is de situatie in Meerhout als volgt:

  • de Grote Nete blijft een waterloop van eerste categorie
  • er zijn geen waterlopen van derde categorie meer in Meerhout
  • de waterlopen van de oude atlas en de niet-geklasseerde waterlopen werden ofwel afgeschaft ofwel geklasseerd als tweede categorie.
  • de overblijvende waterlopen zijn dus allemaal waterlopen van tweede categorie en worden beheerd door de provincie. Een aantal waterlopen zijn ook van naam veranderd. Elke waterloop heeft nu van bron tot monding dezelfde naam. Voorheen was dit niet altijd het geval. De waterlopen van tweede categorie in Meerhout zijn nu: Zeeploop, Raeybroekenloop, Belderbergenloop, Spreedonkenloop, Scherpenbergenloop, Kwachtloop, Heikantloop, Hezemeerloop, Zittaartseloop, Schettersvijverloop, Creyndertloop, Halfwegloop, Schepenenbroekloop, Oversteense Loop, Getbeek, Kleine Laak, Weyerloop, Chaffelaar Gestelloop, Voortloop, Gestelse Bemdenloop, Luikse Beek en Dode Beek.

 

Traditioneel gebeuren de ruimingen jaarlijks, in de periode tussen 15 september en 15 maart. Soms grijpt de beheerder ook tijdens de zomer in als dit noodzakelijk is om wateroverlast te vermijden. Wie meer wil weten over het onderhoud en de gebruikte technieken, kan terecht op de website van de provincie (http://www.provincieantwerpen.be/). Op het geoloket Waterlopen kun je opzoeken hoe de waterloop in je buurt beheerd wordt.

 

De gemeente en de provincie maken afspraken om het goede beheer te garanderen. Jaarlijks wordt samengezeten om het onderhoud van het voorbije jaar te evalueren en eventueel bij te sturen.

 

De overdracht van het beheer van een aantal waterlopen van de gemeente aan de provincie betekent een aanzienlijke besparing voor de gemeente. Tegelijkertijd zullen de waterlopen efficiënter beheerd worden omdat het beheer over de gemeentegrenzen heen beter op elkaar kan afgestemd worden.

 

Erfdienstbaarheid

 

Als buur van een waterloop moet je wettelijk met een paar regels rekening houden, zoals het verlenen van doorgang voor onderhoudswerken en het respecteren van afstandsregels voor grondbewerkingen (verboden binnen 1 m) en constructies (verboden binnen 5 m). Het onderhoud door de gemeente gebeurde in het verleden manueel, nu gebeurt dit met grote machines vanaf de oever. De aanpalende eigenaars zijn deze werkwijze niet gewoon met als gevolg dat de zone langs de waterloop niet overal toegankelijk is (vb. prikkeldraad, beplantingen,…). Wij verzoeken daarom de gebruikers van de percelen langs waterlopen om de nodige maatregelen te nemen, zoals bijvoorbeeld een eenvoudige poort langs de waterloop die open en dicht kan gedaan worden door de kraanbestuurder zonder schade te veroorzaken.

 

Perceelsrandenbeheer

 

Het aanplanten of zaaien van landbouwgewassen is zeker niet verboden langs waterlopen maar deze kunnen wel hinderlijk zijn voor het uitvoeren van onderhoudswerken. Dit is vooral het geval bij maïs en dorsmaïs omdat deze pas laat in het najaar geoogst worden. Daarom willen we een oproep te doen aan de actieve landbouwers om gebruik te maken van de subsidies voor perceelsrandenbeheer en het niet bewerken van een strook langs de waterloop. Op die manier blijft de waterloop het ganse jaar door bereikbaar voor ruimingswerken. Bovendien is er minder uitspoeling van nutriënten naar de waterloop waardoor de kruidgroei zal afnemen. Meer info kan je terugvinden op de website van de Vlaamse Landmaatschappij (www.vlm.be/landtuinbouwers/beheerovereenkomsten) of telefonisch bij de Vlaamse Landmaatschappij in Herentals: T 014/258300.

 

Klik hier voor meer informatie over de waterlopen in Meerhout en de regelgeving met betrekking tot waterlopen.