Naar inhoud
burgerzaken / burgerlijke stand

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 41
F 014 24 99 59
E-mail

Meer info

Huwelijksaangifte

Verloofd

 Wat?

De huwelijksaangifte is een verklaring van twee toekomstige echtgenoten dat zij willen huwen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden voor het eventueel religieus huwelijk.

 

Wie doet aangifte?

De huwelijksaangifte moet gebeuren door beide aanstaande echtgenoten samen.

 

 Waar?

De huwelijksaangifte vindt plaats in de woonplaats waar één van de toekomstige echtgenoten ingeschreven is in het bevolkings- vreemdelingen- of wachtregister.

 

Als inwoner van Meerhout kan je terecht bij het team burgerzaken.

 

 Wanneer?

De akte van aangifte kan ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor het huwelijk getekend worden.

De huwelijksaangifte kan alleen plaatsvinden wanneer alle vereiste documenten voorgelegd worden.

 

Je kan reeds 1 jaar op voorhand een huwelijksdatum reserveren.

 

 Welke documenten heb je nodig?

  • Identiteitskaart of paspoorten
  • Een recent (maximum 1 jaar oud) afschrift van de geboorteakten
  • Bewijzen van woonst, nationaliteit en ongehuwde staat
  • Indien je gescheiden of weduwe/weduwnaar bent: een afschrift van de laatste echtscheidingsakte of overlijdensakte
  • Niet-belgen: een bewijs van huwelijkswetgeving

Voor Belgen, geboren in België, vraagt het team burgerzaken alle documenten en akten op die in België beschikbaar zijn.

 

Belgen, geboren in het buitenland, moeten hun geboorteakte, eventueel echtscheidingsakte of overlijdensakte zelf aanvragen in het land van herkomst.

 

Niet-Belgen moeten zelf hun geboorteakte, eventueel echtscheidingsakte of overlijdensakte opvragen in het land van herkomst. Attesten van ongehuwde staat, nationaliteit en huwelijkswetgeving kunnen aangevraagd worden in het land van herkomst of op de ambassade of het consulaat in België.

 

Alle vereiste documenten moeten recent zijn (niet ouder dan 1 jaar).

Alle buitenlandse akten en documenten moeten gelegaliseerd worden. Ook moeten alle akten en documenten in een vreemde taal vertaald worden naar het Nederlands door een beëdigd vertaler.

 

De ambtenaar van de burgerlijke stand oordeelt of de voorgelegde documenten volstaan. Wanneer de belanghebbende partijen de nodige documenten niet kunnen voorleggen, zal de ambtenaar van de burgerlijke stand weigeren om de akte van aangifte op te maken.