Naar inhoud
burgerzaken / bevolking

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 41
F 014 24 99 59
E-mail

Meer info

Een goede pasfoto

Pasfoto

Bij het aanvragen van een identiteits- of verblijfskaart, Kids-ID, een reispas of een rijbewijs moeten we steeds mensen terugsturen omdat hun pasfoto niet voldoet aan de zeer strenge kwaliteitsnorm.

 

Je pasfoto moet steeds aan een aantal richtlijnen voldoen.

 

 Richtlijnen

 • Het moet een recente professionele foto-opname zijn met correcte belichting en kleurstelling. Recent wil zeggen: ten hoogste 6 maanden oud.
 • Het formaat van de foto is 35 x 45 mm waarvan de hoogte van het hoofd tussen 25 en 40 mm is.
 • Je kijkt recht naar voor.
 • Je hebt een neutrale gelaatsuitdrukking: geen gefronste wenkbrauwen, de mond gesloten, tanden niet zichtbaar, geen grote glimlach.
 • De achtergrond is licht, effen en zonder schaduw.
 • Je gezicht is volledig zichtbaar en staat in het midden van de foto.
 • Je draagt geen accessoires (tenzij dit noodzakelijk is omwille van een medische of religieuze reden). De ogen, kin en de gezichtsomtrek moeten altijd zichtbaar zijn.
 • De foto is in kleur.

 Pasfotoautomaat in het gemeentehuis

Voortaan moet je niet meer naar een fotograaf in één van de buurgemeenten wanneer je voor een nieuwe identiteitskaart, reispas of rijbewijs een pasfoto nodig hebt. In het gemeentehuis staat een pasfotoautomaat opgesteld in de bureau van team burgerzaken. Tijdens de openingsuren kan je hier terecht om pasfoto's te maken.

 

Voor 8 euro krijg je een set van 6 pasfoto's die uiteraard conform de nieuwe ICAO-normen zijn voor alle officiële documenten.

 

De pasfotoautomaat is toegankelijk voor mensen met een beperkte mobiliteit.

 

Als burger blijf je uiteraard vrij in je keuze om hier al dan niet gebruik van te maken.

 

 Identiteitskaart

Sinds 1 maart 2014  is de geldigheidsduur van de identiteitskaarten verlengd.

 

De kaart heeft een geldigheidsduur afhankelijk van de leeftijd van de aanvrager.

 • voor minderjarigen (van 12 tot en met 17 jaar): 6 jaar
 • van 18 jaar tot en met 74 jaar: 10 jaar
 • 75 jaar en ouder: 30 jaar

Omdat het om een identiteitsbewijs gaat moet de foto je identificatie mogelijk maken. De foto van de vorige identiteitskaart voldoet dus niet aan de vereiste van een 'recente pasfoto' en kan om die reden terecht geweigerd worden.

 

Het is dus belangrijk dat je voor je nieuwe kaart een recente pasfoto meebrengt.

 

 Reispassen

Maak je plannen om te reizen buiten Europa? Dan moet je in het bezit zijn van een internationaal paspoort en dit voor ieder lid van het gezin dat meereist.

 

Het is belangrijk dat je bijzondere aandacht besteed aan de pasfoto's. Luchthavens maken meer en meer gebruik van e-gates. Deze gates gaan enkel open als het internationaal paspoort een foto bevat die voldoet aan de normen.

 

Let daarom zeker op de vereisten voor een pasfoto.

 

Er zijn soepelere voorwaarden:

 • voor baby's, peuters jonger dan 6 jaar
 • door fysieke of medische redenen
 • voor godsdienstige redenen

Meer info: www.fotopaspoort.be

 

 Rijbewijs

Heb je een recente identiteitskaart? Dan wordt de foto uit het rijksregister gehaald (= foto van je identiteitskaart) en heb je geen nieuwe pasfoto nodig.

 

Indien je identiteitskaart niet meer recent is dien je wel een nieuwe pasfoto mee te brengen.

 

Medewerkers van team burgerzaken zijn verplicht om foto's te weigeren die niet aan deze voorwaarden voldoen.